Učitavanje...

Super poklon s kojim ćete spojiti sve želje u jedno!

02. listopada 2020.

Već sada možete kupiti svoju Supernova poklon-karticu putem našeg webshopa klikom na link

Super poklon s kojim ćete spojiti sve želje u jedno!

Bilo da je riječ o svečanoj obljetnici, rođendanskoj proslavi, darivanju povodom rođenja djeteta, maturalnoj večeri, proslavi diplome, blagdanskom poklonu, poslovnom darivanju ili nekoj drugoj važnoj prigodi, uz poklon-karticu nećete pogriješiti.

Darivanjem Supernova poklon-kartice omogućavate poklon koji traje čak 12 mjeseci što je ujedno i period u kojem se može obaviti shopping. Poklon-kartica odličan je izbor i za last minute odluke, a obradovat će i one najzahtjevnije.  

Poklon-kartice dostupne su za nadopunu u iznosima od 100 do 5.000 kuna te ih je moguće koristiti u svim shopping centrima Supernova Hrvatska.

Primatelji Supernova poklon – kartice u centru Cvjetni: 

 1. DOUGLAS PARFUMERIJA
 2. THE CORE KIDS 
 3. TOMMY HILFIGER
 4. S. OLIVER 
 5. COMMA STORE
 6. GUESS
 7. CALVIN KLEIN UNDERWEAR
 8. DM
 9. BATAK
 10. WOK ME
 11. PASTA FASTA
 12. MEX
 13. TORTERIE
 14. ČUŠPAJZ & FAŠIRANAC
 15. FOODIE
 16. GLIGORA DELIKATESE
 17. KRONA 
 18. NEXT
 19. L'OCCITANE
 20. KIEHL'S
 21. AORA BEAUTY
 22. H&M

OPĆI UVJETI POSLOVANJA  S POKLON-KARTICOM SUPERNOVA

Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.

Opći uvjeti poslovanja s poklon karticom Supernova (u daljnjem tekstu » Opći uvjeti poslovanja«) predstavljaju pravnu osnovu za poslovanje s poklon-karticom Supernova. Opći uvjeti poslovanja obvezuju kako izdavatelja, tako i vlasnika poklon-kartice Supernova. Njezinom kupnjom ili korištenjem, svaki se vlasnik poklon kartice Supernova obvezuje na poznavanje i pridržavanje primjenjivih važećih Općih uvjeta poslovanja.

Izdavanje, kupnja i upotreba poklon-kartice.

Članak 2.

Izdavatelj poklon-kartice Supernova (u daljnjem tekstu »Poklon kartica«) je tvrtka m2 Centermanagement d.o.o., Jurčkova cesta 223, Ljubljana, za Sloveniju, i m2 Centermanagement d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, HR-10010 Zagreb, za Hrvatsku (u daljnjem tekstu  »Izdavatelj«).

Poklon-kartica je raspoloživa u 2 (dvije) valute, u KUNAMA (HRK) i EURIMA (€), pri čemu se poklon-kartice izdane u kunama (HRK) mogu koristiti samo u sudjelujućim hrvatskim centrima Supernova (HR) (u daljnjem tekstu » Poklon-kartica HRK«), dok se poklon-kartice izdane u eurima (EUR) mogu koristiti samo u sudjelujućim slovenskim centrima Supernova (SI) (u daljnjem tekstu »Poklon-kartica €«).

Članak 3.

Poklon-kartica je kartica sa spremljenim vrijednostima, koja sadrži crtični kod (barkod) te koja se koristi za plaćanje robe i usluga u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Svaka poklon-kartica ima jedinstveni identifikacijski broj.

Članak 4.

Poklon-kartica se može kupiti kako offline, tako i online.

Poklon-karticu možete kupiti offline za vrijeme radnog vremena na dotičnim prodajnim mjestima (informativni pult odnosno kiosk za poklon-kartice):

HR: Supernova Garden Mall, Buzin, Karlovac, Zadar, Varaždin, Koprivnica i Colosseum

SI: Supernova Ljubljana Rudnik, Nova Gorica

Molimo da uzmete u obzir da se pristup može razlikovati s obzirom na radno vrijeme dotičnih trgovačkih centara.

Doduše, poklon-karticu možete također kupiti i u web trgovini putem poveznice: supernova-kartica.hr ili supernova-kartica.si; na raspolaganju su Vam i na web stranicama: https://www.supernova.hr/ odnosno http://www.supernova.si/si/ (u daljnjem tekstu »web stranice«).

Članak 5.

Poklon-kartica može se koristiti u svim sudjelujućim trgovačkim centrima (u Hrvatskoj (HR): Supernova Slavonski Brod, Zagreb-Buzin, Sisak-zapad, Varaždin, Karlovac, Zadar, Šibenik, Garden Mall, Koprivnica, Sisak istok i Colosseum; u Sloveniji (SI): Supernova Ljubljana Rudnik i Nova Gorica), i to u svim poslovnicama/trgovinama s uspostavljenim sustavom za unovčenje poklon-kartica Supernova unutar dotičnog centra. Iznimku predstavljaju poslovnice koje nisu uspostavile taj sustav; one su navedene na web stranicama Supernova.

Poklon-kartica se može koristiti u skladu s njezinom svrhom. Poklon-kartica je na raspolaganju s više različitih otisnutih tematskih motiva.

Članak 6. 

Minimalan iznos koji se može uplatiti na poklon-karticu, je:

u kunama (HRK): 100,00 HRK (slovima: sto kuna), maksimalan iznos koji se može uplatiti na poklon-karticu je 5.000,00 HRK (slovima: pet tisuća kuna). Iznosi koji se uplaćuju na poklon-karticu zaokružuju se na 100 HRK (slovima: sto kuna). u eurima (€): 10 € (slovima: deset eura), maksimalni iznos koji se može uplatiti na poklon-karticu je 200 € (slovima: dvjesto eura). Iznosi koji se uplaćuju na poklon-karticu zaokružuju se na 10 € (slovima: deset eura).

Izdavatelj može odobriti iznimke od navedenih iznosa uplata. Poklon-kartica se puni saldom pri kupnji na prodajnom mjestu (v. članak 4.) odnosno pri kupnji putem online trgovine. Poklon-kartica se može koristiti tako dugo, sve dok se ne isprazni (stanje je jednako 0 HRK/€ (slovima: nula kuna/eura)) u roku njezine valjanosti. Poklon-kartica se ne može ponovno napuniti. Iznos koji je uplaćen na poklon-karticu se ne ukamaćuje. Vlasnik poklon-kartice može provjeriti stanje na poklon-kartici i datum valjanosti na prodajnim mjestima, putem online trgovine i prilikom obavljanja kupnje u poslovnicama/trgovinama s uspostavljenim sustavom poklon-kartica.

Valjanost, uporaba i prestanak prava na upotrebu poklon-kartice.

Članak 7.

Valjanost poklon-kartice HRK:

Poklon-kartice u HRK vrijede 1 (jednu) godinu od datuma punjenja poklon-kartice. Saldo koji eventualno preostane na poklon-kartici nakon datuma isteka valjanosti više nije raspoloživ i propada; posljedica toga je da vlasnik poklon-kartice više nema prava na saldo. Kupac odnosno vlasnik poklon-kartice dužan je sam voditi evidenciju o isteku valjanosti poklon-kartice, budući da neće primiti nikakvu prethodnu obavijest o isteku valjanosti poklon-kartice. Reklamacije nakon isteka valjanosti poklon-kartice nisu moguće.


Valjanost poklon-kartice €:

Poklon-kartice u € vrijede 4 (četiri) godine od datuma punjenja darovne kartice; međutim, darovne kartice € kupljene prije travnja 2019. vrijede samo 2 (dvije) godine. Saldo koji eventualno preostane na poklon-kartici nakon datuma isteka valjanosti više nije raspoloživ i propada; posljedica toga je da vlasnik poklon-kartice više nema prava na saldo. Kupac odnosno vlasnik poklon-kartice dužan je sam voditi evidenciju o isteku valjanosti poklon-kartice, budući da neće primiti nikakvu prethodnu obavijest o isteku valjanosti poklon-kartice. Reklamacije nakon isteka valjanosti poklon-kartice nisu moguće.


Članak 8.

Vlasnik poklon-kartice može bez ograničenja prenijeti poklon-karticu prenese na treću osobu. Novi vlasnik prijenosom prava iz poklon-kartice stječe sva prava koja je imao prethodni vlasnik. Izdavatelj poklon-kartice nije dužan provjeravati identitet pojedine osobe i ne odgovara za gubitak, uništenje ili moguće zlouporabe poklon-kartice.


Članak 9.

Pri kupnji kupac – vlasnik poklon kartice – dobiva dokaz o punjenju i zadržava jedan primjerak za svoju evidenciju kao dokaz za eventualnu provedbu reklamacija. Za informacije u vezi mogućnosti kupnje poklon-kartica od strane pravnih osoba i plaćanja preko poslovnog transakcijskog računa, molimo da stupite u kontakt s nama putem obrasca za uspostavljanje kontakta na web stranicama.


Članak 10.

Kupnja putem poklon-kartice može se provesti samo u visini salda na poklon-kartici. Ako vrijednost salda na poklon-kartici nije dovoljna za provedbu cjelokupne kupnje, klijent doplaćuje razliku do vrijednosti kupljene robe. Ako je vrijednost kupnje manja od vrijednosti salda na poklon-kartici, preostala će se vrijednost zabilježiti na poklon-kartici i može se iskoristiti do isteka valjanosti poklon-kartice. Nije moguća kupnja na rate poklon-karticom. Poklon-kartice se ne mogu zamjenjivati za gotovinu; isto tako nije moguće dobiti isplatu preostale vrijednosti u gotovini. Poklon-kartica je povezana s internim sustavom sudjelujućih trgovačkih centara. Ako taj sustav ne funkcionira i zato nije moguće provjeriti i odbiti novčani iznos na poklon-kartici, kupnja putem poklon-kartice nije moguća (do ponovne uspostave sustava).


Članak 11.

Za rješavanje reklamacija pri plaćanju poklon-karticom nadležan je izdavatelj; zato se vlasnik poklon-kartice u slučaju pritužbe mora pisanim putem obratiti informativnom punktu trgovačkog centra Supernova Garden Mall (info.gardenmall@supernova.hr) za poklon-kartice u HRK odnosno Supernova Ljubljana Rudnik (info@supernova.si) za poklon-kartice u €. Iznos uplaćenog salda na poklon karticu iskazuje se u predočenom računu, iz kojega proizlazi visina salda koji je uplaćen na poklon-karticu.


Članak 12.

Izdavatelj poklon-kartice ne odgovara za gubitak ili krađu poklon-kartice i svu eventualno nastalu štetu koja nastane uslijed neovlaštenog raspolaganja poklon-karticom ili neovlaštenog skidanja salda s poklon-artice. U slučaju da poklon-kartica ne funkcionira iz razloga koji nisu posljedica nepravilnog postupanja, vlasnik poklon-kartice će dostaviti poklon-karticu prodajnom mjestu trgovačkog centra Supernova Garden Mall za poklon-kartice u HRK odnosno Supernova Ljubljana Rudnik za poklon-kartice u €.

Završne i prijelazne odredbe.

Članak 13.

Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu na dan njihove objave na web stranici Supernove. Sa stupanjem ovih Općih uvjeta poslovanja na snagu prestaju vrijediti sve ranije inačice.

Izdavatelj pridržava pravo na izmjenu ovih Općih uvjeta poslovanja u svakom trenutku i bez prethodne najave, uključujući navođenje ponuditelja odnosno trgovina, u kojima se poklon-kartica ne može koristiti. Izmjene Općih uvjeta poslovanja počinju vrijediti na dan njihove objave na web stranici Supernove.

Članak 14.

Neovlaštena i nezakonita upotreba poklon kartice je kažnjiva. Izdavatelj može odbiti poslovanje s poklon-karticom, ako utvrdi da je krivotvorena, ako je njezin rok valjanosti istekao ili ako je poklon-kartica tako uništena odnosno oštećena, da se s nje ne može razbrati sadržaj i očitati saldo. Eventualni sporovi između vlasnika poklon-kartice i izdavatelja rješavaju se pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu, Hrvatska, za poklon-kartice u HRK, odnosno pred stvarno nadležnim sudom u Ljubljani, Slovenija, za poklon-kartice u €, osim ako za pojedini spor nije isključivo nadležan neki drugi sud.


Sve novosti

Instagram Feed